Vårt team

VÅR OPPGAVE ER Å HJELPE DEG

Ida Marie Akselsen Roligheten

Sparringspartner / koordinator

Ida er autorisert sykepleier, og jobber på Sykehuset Telemark, på ortopedisk avdeling. Hun har allerede lang erfaring innen helsearbeid, og brenner for forebyggende helse, og finne effektive og gode måter for å bedre helsen for alle. I Sparringspartner har Ida ansvar for å gi en faglig vurdering som sykepleier, i våre prosjekt og i våre samtaler. Hun er også referent i de fleste oppfølgingssamtaler.

Hennes erfaring har hun fra trafikkskadeavdeling som student, 1,5 år i hjemmetjenesten, 2 år på omsorgssenter, og over 2 år på ortopediske sengepost.
En av hennes oppgaver er også vår nett-oppbygging, og profil, med utdanning også innen media og kommunikasjon, er det et naturlig interesseområde.
Ta direkte kontakt med Ida på
ida@dinsparringspartner.net
Tlf +47 99 47 64 14


Tom Kjetil Olsen

Leder / Sparringspartner / Motivator

Tom Kjetil Olsen har jobbet innenfor mange fagfelt i sin snart 40 år lange arbeidskarriere.

Fra salg og markedsføring til helsearbeideren har skapt mange høye kompetansemål for denne karen. Og det er i både oppturer og nedturer man lærer å finne løsninger, kanskje mest i nedturer.

Tom Kjetil har jobbet med mange mennesker i årene fra 2009, og det innenfor helse og velferd, men også ved å bygge seg opp, og innse hvilke muligheter som finns i vår rike hverdag.

Som helsearbeider har TK erfaring fra trafikkskade-avdeling, fra rus og psykiatri, somatisk pleie, natt-tjeneste og ikke minst det private helsevesenet.

Som flere talerør i Norge, er også TK av den oppfatningen at vi i dag har et sykevesen og mangler helsevesen, derfor finns det et stort potensiale i dagens og fremtidens løsninger.

Fra tiden siden 1989 har TK også vært med å bygge kjede-drift, og kampanjer for hoteller, kjøpesenter og småbutikker på gateplan.

TK har jobbet med mange kjente og profilerte personer, men kanskje mest med "mannen i gata".

Driver av flere podcaster, og vært en aktiv og ambisiøs person i SoMe og ut i verden.

Tom Kjetil er utdannet Helsefagarbeider med tilleggsutdanning innen rehabilitering, rus & psykiatri og kreftbehandling.

TK har jobbet mange år i bolig, og jobbet med barne og ungdomspsykiatri, spiseforstyrrelser og autisme.

Tom Kjetil har også sertifisering som autorisert kursholder innen HLR og førstehjelp.

I tillegg har TK autorisasjon som opplæringsansvarlig ved bruk av hjertestarter.

Ta direkte kontakt med Tom Kjetil på

E-post: tomkjetil@dinsparringspartner.net

Kontor: +47 45 86 00 66

Mobil: +47 45 51 63 01