Prosjekt

Våre 3 prosjekt 

75 % fokus, motivasjon og mestring, er vårt program der vi med stor suksess har greid å bygge rett fokus. For mer informasjon gå inn på siden 75% - 25%

Vårt prosjekt UT, er et program vi følger med mye bruk av elementer som er ute. Programmet tilpasses den enkelte gruppe, eller person. 

Vårt prosjekt Grønt kontor/Utekontor kan du lese mer om på følgende link