Om oss

Rådgivning og sparring

Velkommen til vårt kontor på Klosterøya i Skien

I 2009 gikk ferden fra salg, markedsføring og kjededrift til helsevesenet for Tom Kjetil Olsen. parallelt med arbeid i Skien Kommune etablerte Tom Kjetil Hjelphelse AS med Per Kolle Tobiesen, der fokus var trygghetsalarm-tjenester og andre alarm-tjenester. Firmaet holdt til i Klostergata 33, og jobbet frem et prosjekt forut for sin tid. Som samarbeidspartner og mentor i prosjektet hadde vi med Erik Wærnes, som gav oss mange gode ideer og mye motivasjon.

Gjennom årene har Tom Kjetil samlet mye kompetanse, og ut fra dette laget gode arbeids-formler, for å gi klientene gode resultat. Prosjektene har gjennom forskning i liknende program gitt gode resultat, og igjen sørget for mange mer fornøyde klienter, i den enkeltes hverdag.

"Fysisk trening er med på å gjøre din psykiske hverdag bedre" Tom Kjetil Olsen 

Sparringspartner: 

Opprinnelig en treningspartner i boksing

"I overført betydning betyr det for eksempel en samtalepartner, om du skal trene deg opp i å diskutere, eller en å teste ideene dine på osv". 

Sparringspartner Norge AS skal være en partner for deg som ønsker litt hjelp i hverdagen. Vi hjelper også folk tilbake til arbeid, og jobber med motivasjon til å tørre å gjennomføre sine drømmer.

Ideen om våre ulike modeller eller prosjekt om du vil startet tilbake i 2007, fra da og frem til i dag har disse utviklet seg og blitt satt i system. I de fleste tilfeller med meget godt resultat.