Prosjekt "Hus"

18.05.2021

Vi kan alle tenke at det perfekte liv er som et velbygget hus. Der grunnmuren er stødig og der huset står støtt på muren, og at taket er tett.

Vår teori og praktiske erfaring er at om vi presenterer ting mer i bilder, vil det også lettere være mulig å ta det inn. Vi vil gjerne gjøre verden til en bedre plass for noen, selvsagt er ikke dette mulig å få til med alle, men nesten. Bli med oss i vårt program, så får du mer kjennskap til løsninger for et bedre liv, gjennom enkle løsninger.